کردترنس - خدمات ما
خدمات ما
 

ترجمۀ شفاهی

ترجمۀ همزمان در همایشها، راهنمای گردشگری، همراهی با شما در سفرهای تجاری، عقد قراردادها، خرید کالا و غیره.

ترجمۀ کتبی

کتاب، اسناد حقوقی، مدارج علمی، مقالات، نشریات، دفترچۀ راهنمای محصولات، و غیره.

ویرایش، بازخوانی ترجمه، کنترل و تایید کیفیت.

صداگذاری، دوبلاژ، ضبط صدا، زیرنویس فیلم و غیره.

بومی سازی و جهانی سازی

نرم افزار، وب سایت، منوی موبایل و غیره.

صفحه آرایی و نشر رایانه ای چند زبانه

Indesign, Illustrator, MS Publisher, Corel Draw.

حافظۀ ترجمه

SDL Trados, SDLX, OmegaT, Déjà Vu, Wordfast.

مشاورۀ فرهنگی، تحقیق و بررسی محصولات تجاری، نام گذاری تجاری، نگارش آگهی و غیره.